pałac prężyce

PAŁAC PRĘŻYCE

Pałac neogotycki był wzniesiony ok. 1840-1850 r, restaurowany w pocz. XXI w. Jest murowany na planie czworoboku, z przybudówką ujętą cylindrycznymi narożnymi wieżyczkami od zachodu. Nakryty dachem osłoniętym murem krenelaża. Wejście do pałacu akcentuje ryzalit zwieńczony podwyższonym szczytem schodkowym.

 

 Pierwsze zapisy o dworze w Prężycach pochodzą z początku XVIII wieku, jednak pałac w obecnej formie został zbudowany po roku 1845, kiedy to od rodziny von Schliedenheim kupił go ówczesny komisarz Towarzystwa Ziemskiego dla okręgu Środa Śląska, Friedrich Wilhelm Fichter. Zbudowano – czy też przebudowano - go w stylu neogotyckim, nawiązującym do angielskiego stylu Tudorów, na wzór miniatury warownego zamku z wieżą i krenelażem – stąd pojawienie się w końcu XIX w. nazwy „Zamek Prężyce" (Schloß Brandschütz). Architekt, którego nazwiska nie jesteśmy w stanie odnaleźć, jest prawdopodobnie autorem pałaców w niedalekim Mrozowie i w Łączanach koło Namysłowa, a sam projekt powstał najpewniej pod wpływem, lub może nawet nadzorem, słynnego architekta Carla Wolfa, twórcy zwanego Śląskim Windsorem zamku w Szczodrem oraz zamku w Sycowie, który podróżował do Anglii, by się ze stylem Tudorów zapoznać. 

pałac prężyce
pałac prężyce

© Copyright Pałac Prężyce 2008 .r

pałac prężyce

PAŁAC PRĘŻYCE

info@palacprezyce.pl

pałac prężyce

731-383-663

pałac prężyce